Close

Jelenkép

Ez az oldal azért készült, hogy megmutassa, ha kicsit is másképp nézzük a világot, mennyire mást teremtünk

Az ember jó

Magunkról és a világról alkotott képünk ma az, hogy az ember genetikailag, ösztönlénységében, eleve elrendeltetett módon rossz. Ember embernek farkasa, a gonoszság a vérünkben van. Ezt a képet sugallja a tömegmédia, a tv, az újságok, a filmek, a fészbúk, a politika minden.

az-ember-jo

Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ember soha nem követ el semmilyen bűncselekményt. Nem veszi el azt, ami nem az övé, nem bánt tudatosan másokat, nem öl, nem erőszakol, nem robbant ki háborút. Vagyis a világszinten, emberként magunkról élő kép valójában csupán egy maroknyi emberre igaz.

Az ember szerintünk alapvetően jó. Nemesszívű, szeretni akar. Boldoggá tenni másokat. Békében akar élni, mindent meg akar érteni, és tekintetét a jövőbe veti. A sugallt képpel ellentétben ilyen az ember, természetes formájában.

Élni jó

elni-jo

Ma azt kapjuk világképnek, hogy élni küzdelmes dolog. Csak néhányaknak adatik meg a siker, a boldogság, a többség számára a szenvedés jutott osztályrészül. Mindenért harcolni kell, csak a legerősebbek maradnak talpon, és az egyedüli kiút a hatalmi piramisban való kíméletlen taposás.

Szerintünk az ember természetéből fakadóan szeret élni. Lételeme a tapasztalás, az alkotás, a világ – értelmén keresztüli – megváltoztatása. És ha így él, élete minden pillanatát örömben tölti. Megvalósítja legnagyobb küldetését, kibontakoztatja a benne rejlő értelem késztetését. Ez a világ rendeltetett nekünk, és ebben a világban élni jó. Ha máskor nem, utoljára gyerekkora önfeledt pillanataiban mindenki megtapasztalta ezt.

Az ember életének van célja és értelme

A modern kori világ- és énképünk az, hogy az ember életének nincs semmi különös célja. Anyagból van, tudatossága puszta biokémiai reakciók végterméke, azt semmilyen felsőbb cél nem vezérli. Ha bármi célja is lehet, az legfeljebb a bolygó (és az univerzum) csúcsragadozói pozíciójának elfoglalása. A modern kor vallása a materializmus, melynek két fő bástyája a technológia és a pszichológia.

van-cel-nagy

Miközben a leghétköznapibb, és legkézzelfoghatóbb tapasztalata szinte minden embernek, hogy belül hajtja egy örök késztetés: a boldogság keresése. Teljesen mindegy, mit ér el, valójában minden kísérlete a boldogságának megtalálására irányul.

Ha van ilyen késztetés, akkor pedig van célja is az emberi életnek. Az, hogy ezeket megvalósítsa. Elérje boldogságát. Egyéni szinten szülőként, gyerekként, barátként, rokonként, főnökként, beosztottként. Hétköznapi melósként, gazdaként, multinak dolgozóként, vállalkozóként. Vagy éppen művészként, tanárként, orvosként, jogászként, bankárként. És elérje boldogságát közösségi, családi, falusi, városi, nemzeti, társadalmi, világ szinten is. Bármiként, bármiképp, amit és ahogy csak belső késztetései diktálnak. És ekként felszabadulva az ember létrehozza társadalmát is, amely a szereteten és az életcélok megvalósításán alapul.

Van jövőnk

A jelen világképünk szerint nincs jövőnk. Azt látjuk ugyanis, hogy a világ korrupt, mindent átitat a bűnözés, egyedül nincs mit tenni, a jószándékú ember pedig ritka, mint a fehér holló. Ezért érzi oly sok ember fásultnak magát. Figyelmét a tömegtájékoztatás arra fordítja, hogy az ember rossz, és élni is rossz. Ezért hát milyen jövőképe lehetne?

van-jovo

Pedig ez a jövőnélküliség igazából már csak okozat. Abból fakad, hogy mindezt (valamint azt, hogy az ember céltalan lény) sokan elhiszik.

Hitünk szerint ugyanakkor rengetegen, talán a legtöbben – mélyen belül – egyetértünk abban, hogy ez nem így van. Hogy az ember jó, és élni jó. Hogy az emberi életnek van valamiféle célja, értelme. Velük együtt azt keressük, hogyan valósíthatjuk meg azt a jövőt, amelyet emberhez méltónak érzünk. Merthogy van jövőnk. Minél többen gondoljuk így, és minél többen teszünk is érte.

És tudomásul vesszük ugyan, hogy jelen pillanatban mindez másképp megy, de egyszerűen elvesszük róla a fókuszt. Belsőnkben helyette a saját jövőképünket tartjuk szemünk előtt, és annak megvalósulásán dolgozunk. Ez az emberi élet egyik célja.